Viskosimetri ja reometri

Viskometrillä mitataan juoksevien materiaalien sisäistä kitkaa, viskositeettia, joka aiheutuu molekyylien välisistä koheesiovoimista. Viskositeetti on termodynaaminen ominaisuus, joka riippuu lämpötilasta ja paineesta. Se on nesteen ominaisuus, jota käytetään kuvaamaan mm. hartsien, maalien, öljyjen tai ruoka-aineiden juoksevuutta, jolla on on yksi tuotteen laadun ominaisuus. Yksi tuote ei saa olla liian juoksevaa, toinen taas ei liian jäykkää. Viskosimetrillä tuo ominaisuus on helppo määrittää luotettavasti. Viskosimetrejä on erilaisia, riippuen niiden mittaustavasta, esimerkkeinä rotaatio-, kapillaari- ja Ubbelohde-viskosimetrit. Järeämmmissä mittauksissa käytetään reometrejä.

 

Etsi sivustolta

TUOTEKATEGORIAT