Seulonta - seularavistelija & seulat

Laadunvalvonnan yksi perusanalyyseistä on tuotteen raekoon määritys. Seulonta tapahtuu seulomalla materiaali käyttäen työvälineinä seularavistelijaa (seulatärytintä) sekä seulasarjaa. Seularavistelija ravistelee täryttimeen asennettuja seuloja, joka edesauttaa seulottavan materiaalin kulkua seulojen läpi, alas karkeammasta hienompaan, seulojen silmäkokojen mukaisessa järjestyksessä. Tavallisin standardin mukainen tapa valita seulasarjan silmäkoot, on muodostaa näistä sarja siten, että silmäkoko tuplaantuu kullakin seuraavalla seulalla, esim. 0,063 -> 0,125 -> 0,250 -> 0,500 mm jne., kunnes haluttu sarja on koossa. Jos jokin väli halutaan tarkentaa, valitaan väliin lähin saatavilla oleva, haluttu silmä-välikoko.

 

Etsi sivustolta

TUOTEKATEGORIAT