Ionimittari (ioniselektiivinen mittari)

Belgialaisen Consortin monipuoliset elektrokemian multimittarit, joilla mittaat ionipitoisuuden lisäksi myös muita suureita. Nesteissä olevien ionien (ja muutaman kaasun) mittaamiseen erikoistunut millivoltteja [mV] mittaava mittalaitetyyppi, jossa lukema on viritettävissä (”kalibroitavissa”) näyttämään ioniselektiivisten elektrodien mV-lukemat suoraan ionikonsentraatioina (ng/l … g/l) perinteisen mV-lukeman lisäksi.
Useimmilla Consortin ionimittarilla voidaan mitata myös: pH, mV, sähkönjohtokyky sekä liuennut happi. Sarjaliikenneväylän kautta voit hyödyntää myös valmistajan tarjoamaa, kätevää mittaustiedon siirto/hallintaohjelmaa.

 

Etsi sivustolta

TUOTEKATEGORIAT