OIML-punnusluokat ja punnuksen valinta


Punnukset on jaettu kolmeen OIML-tarkkuusluokkaan, E, F ja M ja nämä edelleen lisätunnisteella alaluokkiin 0, 1, 2 ja/tai 3. (OIML-R111-1:2004)


OIML-tarkkuusluokat, rakenne ja massojen tyypilliset käyttöalueet:

OIML-E-luokan rakenne:
OIML-R111-1, E -luokan massat 1 mg – 50 kg tulee olla valmistettu yhdestä, kiinteästä, ilmatiiviistä, umpimateriaalia olevasta kappaleesta. Massojen tulee 1 grammasta alkaen olla kovuudeltaan ja kulutuskestävyydeltään vähintään austeniittisen teräksen luokkaa.
Lisätiedot (OIML-R111-1:2004), kappale 7 alkaen.
OIML-F-luokan rakenne:
OIML-R111-1, F -luokan massoilla alueella 1 mg – 50 kg saa olla täyttökammio, jonka tilavuus ei saa ylittää 1/4 punnuksen massatilavuudesta ja jonka tyhjä tilavuus, punnuksen massa säädettynä lopulliseen tarkkuuteensa, tulee olla 1/2 tyhjä. F-luokan punnukset saavat olla valmistettu useasta, samaa materiaalia olevasta kappaleesta.
Lisätiedot OIML-F1- sekä tarkkuusluokista OIML-F2 ja M1-M3, katso (OIML-R111-1:2004).

OIML-tarkkuusluokat / käyttöalueet:

 • OIML-E0: erikoisluokka, lähinnä kansallisille mittanormaalilaboratorioille.
 • OIML-E1: akkreditoidun kalibrointilaboratorion referenssimassa, vaakahuollossa erikoisvaa’an säätömassana. OIML-E0 ja E1 ruostumatonta, antimagneettista erikoisterästä HE210. Massojen tilavuus ja magneettinen suskeptibiliteetti on määritetty.
 • OIML-E2: OIML-I-luokan vaakojen käyttönormaalina akkreditoiduissa kalibroinnissa sekä analyysivaakojen seuranta- ja viritysmassana.
 • OIML-F1: OIML-II -luokan vaakojen kalibrointi ja virittäminen.
 • OIML-F2: OIML-II-luokan vaakojen päivittäisseuranta.
 • OIML-M1: OIML-II matalan resoluution seuranta ja viritys, OIML-M2 ja -M3 massojen referenssimassa.
 • OIML-M2 ja -M3: teollisvaakojen (OIML-III ja -IV) viritys ja seuranta.
 • Materiaalit ja ominasuudet:
  Eri punnusluokkien materiaali- ja muoto- sekä rakennevaatimukset poikkeavat toisistaan.
  Punnuksia valmistetaan 100% umpimateriaalista (kalliimpi, koska hiotaan toleranssin sisälle) sekä säätökammiolla varustettuna (edullisempi vaihtoehto, säädetään useimmiten punnusmateriaali-jauheella).
  OIML-E-luokka on vaativin ja luokan materiaalivaatimukset myös kovimmat. Huomaa: E2-luokan nimikkeen alla on myytävänä myös sellaisia punnuksia, jotka todellisuudessa ovat F1-luokasta E2-luokkaan säädettyjä!, jolloin ne eivät luonnollisestikaan täytä E2-luokan OIML-materiaalivaatimuksia (tiheys, noste, antimagneettisuus).

  Minkä punnusluokan valitsen?
  Helpoin tapa löytää oikea OIML-luokka on määrittää se vaa’an askelmäärän avulla. Samalla tavalla voidaan tietenkin valita muutkin tarkistusmassat väliltä 0 – Max. Tapana on valita kaikki vaa’an massat samasta OIML-luokasta ja samasta valmistusmateriaalista. Voit myös asian helpottamiseksi soittaa tai lähettää viestin asiantuntijoillemme.

  Punnukset toimitetaan tyypillisesti kotelossa, jonka materiaali ja laatu on valittu punnuksen OIML-luokan sekä käyttötarkoituksen mukaan. Puukotelo antaa parhaimman suojan, puhdastilakotelosta ei taas irtoa hiukkasia, jne.
  Kotelovalikoima

  E2-luokan kotelo

  Puhdastilakotelo

 • Punnukset on tilattavissa varustettuna akkreditoidulla kalibrointitodistuksella (jossa konventionaalinen, eli ilman nostekorjattu massa & mittausepävarmuus), laboratorio valitaan esim. tarvittavan mittausepävarmuuden pienuuden mukaan, joko kansallinen mittanormaalilaboratorio tai akkreditoitu kalibrointilaboratorio. Punnus voidaan luonnollisesti valita ja tilata myös ilman todistusta. Niin sanottu ”virheetön massa” saadaan valitsemalla punnus OIML-luokasta, jonka luokan toleranssi on alle 0,3 d (d= vaa’an näytön askelarvo).
 • Käsittely:
  Punnuksiin ei pidä milloinkaan koskea paljain sormin/käsin, vaan käsittelyssä tulee käyttää atuloita, haarukoita, erikoiskäsineitä tai muita käyttöön soveltuvia apuvälineitä, (kaikkia saatavana meiltä!) Kun punnuksia siirtää käsin, tulee siirto tehdä aina siten, ettei punnus lämpene käsittelyssä.
  Lämpeneminen aikaansaa massaan nostemuutoksen, mikä vääristää punnituslukemaa (lisätietoja Mikes: T286 Vaakojen Kalibrointiohje 2017).
  Konvektio

  Samasta syystä on ensiarvoisen tärkeää antaa punnusmassojen stabiloitua vaa’an testaustilan lämpötilaan, ennen kyseisen vaa’an mittausta, etenkin kun mitataan suuren askelmäärän omaavia vaakoja, kuten esimerkiksi laboratoriovaakoja.

  Punnusarjan massat, koostumus sekä yhteismassa:


Kilogramman uusi määritelmä käyttöön Lue lisää


1 kg punnus piista tehtyna

HÄFNER GEWICHTE

Tutustu valmistajaan tarkemmin:

www.haefner.de

Tutustu
tuotekuvastoomme!

Selaa tuotekuvastoa
Tilaa tuotekuvasto


Etsi sivustolta

TUOTEKATEGORIAT