Koneellinen näytteenjakaja Multiple 8

Pfeufferin Multiple 8 näytteenjakaja.
Viljanäytteiden, siementen ja muiden raemaisten näytteiden jakamiseen. Tarkka jakomäärä saavutetaan yhdellä näytteenkäsittelyvaiheella.

Jaettava näyte kaadetaan jakajan päällä olevaan näytesuppiloon. Näyte valuu suppilosta pyörivään jakoputkeen, joka päästä siemenet siirtymään tasaisena, hienona virtana, jakoputken ohittamiin poistoaukkoihin. Poistoaukkojen väliin jäävä viljavirta ohjautuu pois ja ulos jakajasta ohitusastiaan ylimääränäytteeksi. Näyteastiaan valuva näyte koostuu useasta osanäytteestä, joiden lukumäärä voidaan laskea helposti kertomalla jakoaukkojen määrä jakoputken ohittamalla lukumäärällä (pyörimisnopeus on 40/min). Koska jakotarkkuus on suoraan riippuvainen osanäytteiden lukumäärästä, ei jakamisaika saa koskaan olla alle 20 sekuntia. Jos näytemäärä on alle 4 kg, tulee näytesuppilona käyttää sellaista mallia, jonka kaulan halkaisija on pienempi.

Koneellinen näytteenjakaja Multiple 8 tekniset tiedot

 • Jakosuhteet:
  • Rypsi 1:8
  • Viljat 1:8
  • Herne 1:8
  • Jauhot 1:4 – 1:160
 • Näytemäärä: 8
 • Jakoputkia: 8
 • Ulkomitat: 540 x 540 x 695 mm
 • Paino: 38,5 kg

PFEUFFER

Tutustu valmistajaan tarkemmin:

www.pfeuffer.com

Etsi sivustolta

TUOTEKATEGORIAT