Swiss Made Precision – Precisa Gravimetrics AG

Laboratoriovaaka

on yleisnimike laboratorioissa laadunvalvonnan ja tutkimuksen tyypillisesti käyttämille tarkkuus- ja analyysivaakatyypeille. Punnitus on yksi maailman vanhimpia ja yleisimpiä mittausmenetelmiä ja yksi perusmittauksista. Laboratoriovaaka-nimike kattaa OIML-II ja OIML-I tarkkuusvaakatyypit, luettavuus eli näytön askelarvo [d] alueella 1 g … 0,01 mg: (1 mg = 0,001 g)

 • puolimikrovaa’at (d= 0,000 01 g)
 • analyysivaa’at (d= 0,000 1 g)
 • tarkkuusvaa’at (yläkuppivaa’at) (d= 1 g … 0,001 g)
 • kosteusanalysaattorit (d=0,001g/0,0001 g & tulos 0,01%/0,001%)

Laboratoriovaa’an tulee olla tehtäväänsä sopiva niin tarkkuuden, stabiilisuuden kuin luotettavuudenkin suhteen. Vaa’an stabiilisuudella (ryömimättömyys) ja toistokyvyllä on suuri käytännön merkitys muunmuassa siksi, että samaa materiaalia saatetaan punnita sen eri käsittelyvaiheissa useita kertoja päivän kuluessa. Laboratoriovaa’alta edellytetään erinomaista luotettavuutta, koska jokainen punnituskerta kasvattaa, joka tapauksessa, mittaussarjan kokonaismittausepävarmuutta.

Vaa’an tarkkuus <-> näytön askelarvo [d]!

Kaikkien mittalaitteiden antamaan lukemaan liittyy ”+” mittausepävarmuus .
Punnitustuloksen mittausepävarmuuteen vaikuttavat muunmuassa:

 • Luettavuus [d] eli näytön askelarvo, jonka standardiepävarmuus-kerroin = 0,4* d
 • Hystereesi [h], eli kitka, jonka standardiepävarmuus-kerroin = 0,6* h
 • Toistokyky [s], jonka standardiepävarmuus-kerroin = 1* s, sekä sellaisinaan mm.
 • Viritystaso
  • Ryömintä: Lämpötilaryömintä {mekaniikka, elektroniikka}
  • Sää: Ilmanpaineen ja kosteuden muutos (viritystaso)
  • Ilmastointi: ilmanpaineen muutos (viritystaso)
 • Epälineaarisuus (lineaarisuusvirhe)
 • Olosuhteet: Tärinä, ilmavirtaukset, verkkovirta, magneettikentät, staattinen sähkö …
 • jne.

Punnitustarkkuus ei suinkaan ole sama kuin vaa’an näytön askel-arvo [d].
Virheettömänkin vaa’an lukemassa on mittausepävarmuutta + 1d [digit].
Korkealuokkaiset laboratoriovaa’at, kuten Precisa, ovat lähes immuuneja useimmille häiriötekijöille. Korkealuokkaisten vaakojen laajennettu mittausepävarmuus on tyypillisesti suuruusluokkaa + 1-2 d,

Minimikuorma eli pienin vaa’alla punnittavan massa:

Voit määrittää vaa’allesi minimikuorma-arvon käyttämällä apuna US-Pharmacopeian menettelytapaa:

 • Suorita vaa’alla toistokykymittaus (10 punnitusta).
 • Laske saamistasi tuloksista keskihajonta [s], esimerkissä s= 0,01 g
 • Jos 95,6% varmuus on riittävä, valitse kerroimeksi k=2,
 • Jos punnituksille halutaan 99,9% varmuus, valitse kertoimeksi k=3.
 • Jos sallit punnituksille 1% suhteellisen virheen, valitse kertoimeksi p=100,
 • Jos suhteellinen punnitusvirhe saa olla vain 0,1%, valitse kertoimeksi p= 1000.

Minimikuorma varmuuskertoimella 2 ja 0,1% virhetoleranssilla on tällöin:
Min = 2 * 1000 * 0,01g =20,00 grammaa.

Sveitsiläinen Precisa Gravimetrics AG

on yksi maailman johtavista tarkkuus-/laboratoriovaakojen valmistajista.
Precisan tuotevalikoima kattaa jokseenkin kaikki tarpeet ja käyttötarkoitukset. Teo-Pal Oy on toiminut Precisan edustajana Suomessa jo yli 40 vuotta. Tiedämme Precisan -vaakojen käyttöiän olevan tyypillisesti vähintäänkin 25 vuotta! Precisan käyttövarmuus ja korkea laatu ovat – Presiis – vailla vertaa!

Precisan vaaoista valtaosalla vaa’an aivot ja sydän sykkivät turvassa, suojaavan kevytmetallirungon sisuksissa, varmasti ja luotettavasti. Vaa’at ovat työjuhtia – ammattilaisen työkaluja – jotka täyttävät kaikki vaatimukset ja enemmän. Hyvälle vaa’alle tarvitaan luonnollisesti myös asiantunteva, osaava ja nopeasti reagoimaan pystyvä vaakahuolto, kuten meillä Teo-Pal Oy:ssä! Tehdessä voi välillä sattua ja tapahtua – silloin nopea ja osaava huolto- ja tuotetuki pelastaa päivän. Meillä onkin huoltonopeuden ja varmuuden takaamiseksi varastossamme kaikki tärkeimmät varaosat, minkä ansiosta vaakanne saadaan palautettua toimintakuntoon tyypillisesti alle yhden työviikon sisällä.
Alla lisätietoa Precisan vaakamallien ominaisuuksista.

Precisan vaakamallit ja ominaisuudet:

  Precisa 390 H -analyysivaakamallisto 0,01/0,1 mg

  Analyysivaaka, puolimikrovaaka

  Precisa 360 EP -vaakamallisto:

  Tarkkuusvaaka
  Ominaisuudet Precisa 360EP

  Precisa 360 ES -vaakamallisto:

  Tarkkuusvaaka
  Ominaisuudet Precisa 360ES

  Precisa 321 LT -vaakamallisto:

  Tarkkuusvaaka
  Ominaisuudet Precisa 321LT

  Precisa 321 LX -vaakamallisto:

  Tarkkuusvaaka
  Ominaisuudet Precisa 321LX

  Precisa 321 LS -vaakamallisto:

  Tarkkuusvaaka
  Ominaisuudet Precisa 321LS

  Precisa 320 XB -vaakamallisto:

  Tarkkuusvaaka
  Ominaisuudet Precisa 320XB

  Precisa 490 IBK/ITK/ISK-laboratoriovaakamallisto:

  Laboratoriovaaka_0,1g_tarkkuus

  Laboratoriovaaka_Precisa_IBK_ITK_ISK

Vaakojen tarkkuusluokat ja käyttötarkoitus

Mittauslaitelain 3 §:n 2 kohdan mukaisten maksujen määräämiseen, maa-aineskauppaan ja tyyppihyväksymispäätöksessä mainittuihin tarkoituksiin on käytettävä tarkkuusluokkaan III tai IIII kuuluvaa vaakaa.
Jalometallien ja jalokivien kaupassa on käytettävä tarkkuusluokkaan I tai II kuuluvaa vaakaa.
Pakkaavassa teollisuudessa on käytettävä tarkkuusluokkaan II tai III kuuluvaa vaakaa.
Mittauslaitelain 3 §:n 1 ja 6 kohdan mukaisiin tarkoituksiin on käytettävä tarkkuusluokkaan III kuuluvaa vaakaa.
Lisää tietoa löytyy valtioneuvoston asetus ei-automaattisista vaaoista 28.6.2012/400.

Precisa – monta syytä valita

Precisan vaakatekniikka alansa huippua


 • rakennemateriaalit erikoisvalmisteisia kevytmetalleja
 • elektroniikkakomponentit tarkoin valituista,moneen kertaan 100% testatuista komponenteista.
 • vaaka-anturissa ei kuluvia osia
 • ylikuormitussuojattu rakenne
 • 100% osa osalta korjattavissa.
 • korjauskustannukset vahingon sattuessa vain murto-osa uuden vaa’an hinnasta

Precisa – sveitsiläinen laatu & tarkkuus


Precisa-vaa’at suunnitellaan ja valmistetaan Sveitsissä, jotta laatu pysyy tinkimättömän korkeana. Kokoonpano tapahtuu Precisalla perinteisenä, sveitsiläisenä, hienomekaaniikkatyönä, 100% täsmällisyydellä, tarkkuudella ja viimeistellyllä. Tämän tuntevat ja todistavat kaikki Precisan tyytyväiset asiakkaat ympäri maailmaa. Precisan laadun huomaa, sillä vaaka toimii nöyrästi kuin ajatus – huomaamatta ja luotettavasti – vuodesta toiseen. Eikä se ole ihme, sillä koko valmistusprosessi, alkaen komponenttien hankinnasta, jatkuen kokoonpanoon ja tuotteiden testaukseen, sisältää kymmenien tuntien testaukset ja koestukset, joilla juuri varmistetaan lopputuotteiden toimintavarmuus vuosikymmeniksi eteenpäin.

Precisa – jopa 5 vuoden takuu aine- ja valmistusvirheille

Precisan 3xx ja 490 -vaakamallistoilla on Suomessa lyömätön 5 vuoden takuu, josta vastaavat yhteistyössä Teo-Pal ja Precisa.

Teo-Pal – erinomainen ja nopea huolto – Suomen paras!


Olemme toimineet yli 40 vuotta Precisan maahantuojana, minkä ansiosta meille on muodostunut kokonaisvaltainen vaaka-alan ja metrologian asiantuntemus sekä suorat kontaktit päämiehemme asiantuntijoihin. Asiakaskuntamme arvostaa asiantuntemustamme sekä huolto- ja toimitusvarmuuttamme.
Koulutamme itseämme jatkuvasti ja suunnitelmallisesti, olemme akkreditoitu kalibrointilaboratorio K037 (laatujärjestelmä SFS-EN ISO/IEC 17025) ja olemme jäsenenä mm. MIKES massaklubissa.

Precisan – hinta / laatu-suhde

Precisan-vaaoilla on markkinoiden paras hinta/laatu-suhde, joka tarkoittaa erinomaista hintaa suhteessa vaa’an pitkään käyttöikään. Oy Teo-Pal Ab:n osaava, asiantunteva ja ripeä huolto/tuotetuki on lisäksi turvananne koko vaa’an pitkän käyttöiän!


 

Laboratoriovaakamme - mallistoittain

Tarkkuusvaaka_Precisa-LS_Laboratoriovaaka

Precisa 321 LS-laboratoriovaa'at

 

Tilaa tästä | Tutustu teknisiin tietoihin

Etsi sivustolta

TUOTEKATEGORIAT