Teo-Pal - palvelun verran parempi

Hyvää, parempaa, parasta palvelua!

Laadukkaimpien tuotteiden lisäksi pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme myös parasta palvelua. Toimittamiemme laitteiden ylläpidosta, huolloista sekä korjauksista vastaa maanlaajuisesti toimiva huoltotiimimme .

FINAS-akkreditoitu kalibrointilaboratoriomme (K037) suorittaa kaikkien vaakamerkkien kenttäkalibrointia akkreditoidulla alueella 0 … 60 kg, kattaen OIML-I ja II-luokan mikrovaa’at, puolimikrovaa’at, analyysivaa’at ja tarkkuusvaa’at.

Vaakahuollossa punnuskapasiteettimme yltää 300 kg saakka.

Tarjoamme myös koulutusta vaakojen kalibroinnin alueelta sekä edustamiemme laitteiden käytössä.

Huolto +

Laitehuoltomme noudattaa toiminnassaan ISO 17025 mukaista laatuajattelua.
Vastaamme kaikkien toimittamiemme laitteiden huoltotuesta.

Ennen kuin otat yhteyttä laitehuoltoon, selvitä valmiiksi muutama asia laitteestasi:

 • merkki
 • malli
 • sarjanumero
 • kuva ja/tai ääni (viasta riippuen) auttavat asiaa
 • tarkka vikakuvaus:
  • kuinka ilmenee
  • milloin alkoi
  • muita havaintoja tai aiemmasta poikkeavaa

  Yhteystiedot laitehuoltoomme

 • Sähköposti: huolto (at) teopal.fi
  Puhelinnumero: (09) 8190 5655 ja matkapuhelinnumero: 045 278 1150
 • Kaikki yhteystiedot

Vaakahuollosta +

 • Olemme valtuutettu PrecisaGravimetrics AG :n Suomen vaakahuolto ja paikallinen asiantuntija.
 • Varastossamme ovat kaikki tarkeimmät Precisa-vaakojen varaosat ja huollollamme yli 40 vuoden kokemus sekä suora hot-line-yhteys päämiehemme tukeen ja tuotekehitykseen Sveitsissä, mitkä yhdessä varmistavat parhaan mahdollisen laadun ja huoltonopeuden.
 • Muita maahatuomiamme ja huoltamiamme vaakamerkkejä ovat Cahn ja Precia-Molen. Kalibroimme kaikkia vaakamerkkejä ja suoritamme lisäksi puhdistushuoltoa useimmille laboratoriovaakamerkeille.
 • Vaaka on hyvä huollattaa ja tarkistuttaa asiantuntijalla säännöllisin väliajoin, varsinkin jos vaakaa käytetään vaativissa olosuhteissa. Vaa’an koneiston likaantuminen sekä kova käyttö saattavat johtaa ennen pitkää siihen, että vaa’an tarkkuus alkaa heiketä. Huoltomme palauttaa Precisa-vaakasi takaisin alkuperäiselle tasolleen.
  Käytössämme olevat massat:
  – ovat jäljitettävästi kalibroituja
  – kattavat OIML-tarkkuusluokat E1, E2, F1, F2 ja M2 sekä M3
  – käyttöalue mikrovaaoista (OIML-E1) … 300kg (OIML-M2) saakka.
 • Mikään ei voita oma-seurantaa.

 • Meiltä voitte tilata meiltä vaakoihinne sovetuvia punnuksia, erilaisia puhdistusaineita ja Precisa-vaakoihin lisäksi myös muovisuojuksia, vuosittain vaihdettavia käyttösuojuksia sekä tietenkin kaikkia Precisan vaakatarvikkeita ja lisävarusteita.
 • Precisan apuohjelmat +

   Precisa-vaa’an Firmware (käyttöjärjestelmä) -päivitys.

 • Precisa-vaakojen käyttöjärjestelmiä päivitetään vaakojen koko tuotantoiän ajan.
  Voit päivittää Precisa-vaakasi firmwaren itse, kunhan sinulla on vaakaan sopiva tiedonsiirtokaapeli.
  Kaapelin saat tilattua asiakaspalvelustamme edulliseen hintaan. Päivitä vaakasi firmware-version uusimpaan, niin saat vaakaasi sen uusimmat ominaisuudet. Päivitykset parantavat usein myös vaakojen käyttöominaisuuksia. Precisa päivittää firmwareja niin sisäisen tuotekehityksen puitteissa kuin asiakkailta saadun palautteen ja toiveiden perusteella.

 • 1. Nouda Firmwaren latausohjelma linkistä (Download-Tool). Tai selaa se Precisan sivustolta, sivuston alareunasta (katso sivuston esimerkkikuva alla), (Support sivulta) ”Tools, Drivers”-valikon alta, kohdasta ”Universal Download-Tool” (kuvassa)

 • 2. Asenna tämän jälkeen latausohjelma tietokoneellesi (lisätietoja saat muun muassa vaa’an suomenkielisestä käyttöohjeesta).
  Ohje Firmware-päivitykseen.

 • 3. Nouda vaakamalliisi samaiselta ”Support”-sivulta uusin Firmware (Software) avaamalla ensin vaakamallisi mallisarja-tunnusta vastaava kohta (esim Balances Series 390, kuva alla) ja aloita lataus klikkaamalla sen alla olevaa -hyperlinkkiä ”Software”.

 • Precisan Weight Transfer- ja Channelizer-tiedonsiirto-ohjelmat

  Precisan ilmaiset, Precisa-vaaoille optimoidut tiedonsiirto-ohjelmat tulosten siirtämiseksi Precisa-vaa’astasi ja -kosteusanalysaattoristasi suoraan tietokoneelle, mihin tahansa Windows-ohjelmaan (esim. Microsoft Word, Microsoft Excel) tahansa.
  – lue lisää: Precisa-WeightTransfer_V_2_1_0_2021-04_fi-esittely
  – Lataa Weight Transfer-tiedonsiirto-ohjelma tästä
  tai hae selaamalla Precisan sivustolta (https://www.precisa.com/support) sivun alareunasta, alueelta ”Tools, Drivers”, kohta ”WeightTransfer, Interface to Windows:”.

  – lue lisää: Precisan_Channelizer-tiedonsiirto-ohjelman_esittely
  – Lataa CHANNELIZER-IP-COM -tiedonsiirto-ohjelma tästä linkistä tai hae selaamalla Precisan sivustolta (https://www.precisa.com/support) sivun alareunasta, alueelta ”Tools, Drivers”, kohdan ”Channelizer for IP (Ethernet) and COM (RS232):” alta.

  Mitä tehdä kun PC:stäsi puuttuu perinteinen RS232-COM-portti ?

  • PC:t ovat uudistuneet vauhdilla, eikä perinteistä 9-napaista DSUB9-IO-porttia ole enää olemassa uusissa tietokoneissa.
  • USB-portti muuntuu kuitenkin moneen käyttötarkoitukseen, ja siitä voidaan muodostaa myös virtuaalinen sarjaliikenne-COM-portti.
  • PC:lle on tällöin asennettava ”ajuri”, joka ”kertoo” PC:lle, että tästä eteenpäin valitun USB-portin tehtävänä onkin toimina COM-porttina. VCP-ajurin (Virtual Com Port) voi ladata esim. Future Technology Devices International Ltd.
   kotisivulta ”https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/”. Ajuri valitaan PC:n ominaisuuksien mukaan.

  Vaakojen kalibrointi +

  Laadukasta kalibrointitoimintaa jo yli 20 vuotta l

 • FINAS-akkreditointipalvelu totesi kalibrointitoimintamme päteväksi vaakojen kenttäkalibrointiin vuonna 1999. Olemme akkreditoitu kalibrointilaboratorio K037. Suoritamme kaikkien markkinoilla olevien vaakamerkkien kalibroinnit akkreditoituina alueella 0–60 kg.
  Kaikissa kalibroinneissa (akkreditoitu ja ei-akkreditoitu) käyttämämme punnukset (OIML-E1, -E2, -F1 ja -M1) on kalibroitu jäljitettävästi, niiden kuntoa sekä tarkkuutta seurataan säännöllisillä mittauksilla kalibroidaan säännöllisesti punnusten tarkkuusvaatimusten, käyttömäärien sekä omaseurannan edellyttämien tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti.
 • Kalibroijillamme on FINAS-akkreditointipalvelun toteama pätevyys.

  Kuinka valita sopiva kalibrointiväli?

  Pohjana sopivan kalibrointivälin määrittämisessä toimii apuna esimerkiksi alla oleva, ILAC G24:2007-julkaisusta lainattu lista:

  • laitevalmistajan suositukset
  • oletettu käyttömäärä ja käytön kovuus
  • ympäristötekijöiden vaikutukset
  • vaadittu, mittauksen Max mittausepävarmuus
  • suurimmat sallitut virheet (esim. varmennus tai muu metrologinen syy)
  • yksittäisen laitteen viritystason/tasojen (säätöjen) muutosherkkyys
  • mittavan suureelle ominainen luonne (esim. muutosherkkyys käyttöympäristössä) ja
  • tieto vastaavien laitteiden käytännöistä

  Aikajaksovalinnan tulisi suorittaa henkilö, jolla on kokemusta vastaavista laitteista, mittauksista tai kalibroinneista sekä mielellään tietoa myös muiden laboratorioiden vastaavista käytännöistä.
  Kullekin instrumentille tai instrumenttiryhmälle tulisi tehdä realistinen aika-arvio, jona kyseinen laite todennäköisesti pysyy suurimman sallitun virheen sisällä.

  Kalibrointitodistus

  osoittaa mitattavan laitteen suorituskyvyn mittaushetkellä vallitsevissa olosuhteissa.
  Akkreditoitu kalibrointi sisältää FINAS-akkreditoinnin mukaiset mittaus- ja testaustoimenpiteet (Euramet cg18), joilla laboratoriomme osaava henkilökunta selvittää vaakanne toimintakunnon:

  • viritystaso
  • kuormaustesti (jatkuva tai pistekuormaus)
  • hystereesitesti (lukemaero = kuormaus ylös – kuormaus alas)
  • epäkeskeisen kuormauksen testi
  • toistokykytesti
  • minimipainon määritys
  • mittaustulokset ilmoitetaan aina mittausepävarmuuksin

  Kalibrointitodistuksessa ilmoitetaan vaa’an näyttämät painolukemat kullakin kuormalla virheineen ja kokonaismittausepävarmuuksineen.
  Kalibroinnin yhteydessä saatetaan tehdä joskus myös lyhyen ajan stabiilisuustesti, joka ei akkreditointivaatimuksiin kuuluva mittaus.

  Koska vaaka on yksi tärkeimmistä mitta- ja työvälineistä erilaisten prosessien mittaustapahtumissa ja laadun varmistamisissa, on tärkeää huollattaa ja kalibroida vaaka säännöllisin väliajoin. Joskus pienenkin ainesosan heitto saattaa johtaa suuriin tappioihin tai jopa pilata koko tuotantoerän. Laatujärjestelmät edellyttävätkin siksi mittalaitteiden säännönmukaista ylläpitoa ja puolueetonta eli akkreditoitua kalibrointia.

  Akkreditoitu kalibrointi tuo toimintaanne jäljitettävyyden, mittauksiinne mittausepävarmuuden suuruusluokan sekä luonnollisesti asiakkaillenne osoituksen yrityksenne pätevästä toiminnasta.

  Pelkkä kalibroijan käyttämien massojen jäljitettävyys tai yrityksen laatujärjestelmä eivät vielä takaa toiminnan pätevyyttä! Pätevyys pitää pystyä osoittaamaan, mittaustoiminnassa pätevyyden osoittaa akkreditointi.

  Tutustu kalibrointia tilatessa myös palvelun tuottajan parhaaseen mittauskykyyn (CMC, BMC).

  Lisätiedot

 • Lasse Lindgren (kalibrointilaboratorion johtaja)
  Sähköposti: lasse.lindgren (at) teopal.fi
  Puhelin (09) 8190 5656
 • Vaakahuolto: huolto (at) teopal.fi
  Puhelin: (09) 8190 5655, Matkapuhelin 045 278 1150
 • Koulutus +

  Järjestämme koulutuksia edustamillemme laitteille. Lisäksi koulutusvalikoimaamme kuuluu Vaakojen kalibrointi ja oma seuranta osana laatujärjestelmää -kurssi, joka on suunnattu punnituksesta sekä sen laadunvarmistuksesta vastaaville henkilöille. Kurssin kesto on noin yksi työpäivä, ja sen sisältö voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Valmiit kurssipaketit sisältävät seuraavat aiheet:

  – Miksi kalibroidaan?
  – Laadunvalvonta, laatustandardit, laitteisto jne.
  – Vaakatyypeistä ja tekniikoista
  – Katsaus historiaan, nykypäivään ja vaatimuksiin
  – Fysiikan lainalaisuudet ja punnitseminen
  – Merkinnät
  – Asennuspaikan valinta
  – Ympäristön vaikutukset
  – Vaaka-asetukset
  – Häiriöitä vähentävät tekijät
  – Kalibrointivälineet
  – Materiaalit, tarkkuusluokat, jäljitettävyys, mittausepävarmuus, ylläpito ja käsittely
  – Kalibrointi
  – Toimenpiteet, punnusten valinta, työtavan esittely, kirjaamiset, luettavuus, mittausepävarmuus ja minimikuorma
  – Kalibroinnin suorittaminen
  – Käytännön esimerkkejä laboratoriossa
  – Keskustelua ja kysymyksiä päivän ohjelmasta ja opitusta.

  Lisätiedot
  Lasse Lindgren, tekninen asiantuntija
  Puhelin: (09) 8190 5656, 050 4119220
  Sähköposti: lasse.lindgren (at) teopal.fi

  Etsi sivustolta

  TUOTEKATEGORIAT